Please fill this field

Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tippermetti lil miljun ċittadin minn mill-inqas kwart tal-Istati Membri tal-UE jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni f''oqsma li jaqgħu fil-kompetenza tagħha. L-organizzaturi ta'' inizjattivi b''eżitu pożittiv jiġu mistiedna jippreżentaw l-inizjattiva tagħhom f''laqgħa ta'' smigħ pubbliku fil-Parlament Ewropew, quddiem il-kumitat leġiżlattiv responsabbli għall-materja. F''din il-paġna ssib l-informazzjoni kollha disponibbli rigward il-laqgħat ta'' smigħ dwar inizjattivi taċ-ċittadini.

 European Citizens’ Initiative - How it works