Opinjoni


Jekk kumitat iqis li l-kwistjonijiet koperti minn rapport riferut lil kumitat ieħor jolqtu l-oqsma ta responsabbiltà tiegħu, jista jitlob li jiġi rikonoxxut bħala "kumitat għal opinjoni" (Artikolu 53). L-opinjoni adottata tingħadda lill-kumitat responsabbli, li mbagħad jagħmel votazzjoni dwarha. L-emendi ta kumitat assoċjat għal opinjoni (Regola 54) li jaqgħu fil-kompetenza esklussiva ta dan tal-aħħar iridu jiġu aċċettati mill-kumitat responsabbli mingħajr votazzjoni. L-opinjonijiet u l-pożizzjonijiet kollha fil-forma ta emendi adottati minn kumitat għal opinjoni jridu jiġu annessi mar-rapport finali. Din il-paġna turi opinjonijiet li ġew adottati mill-kumitat.
Uża l-funzjoni ta tiftix għall-opinjonijiet u għall-pożizzjonijiet kollha disponibbli fil-forma ta emendi.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

06-09-2019 ECON_AD(2019)638801 PE638.801v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

06-09-2019 AGRI_AD(2019)639624 PE639.624v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  Opinion on the General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

04-09-2019 INTA_AL(2019)639813 PE639.813v01-00
INTA

Bernd LANGE

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00
PECH

Chris DAVIES

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

04-09-2019 AFCO_AD(2019)639807 PE639.807v02-00
AFCO

Antonio TAJANI

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN

Opinjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00
REGI

Younous OMARJEE