Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

EMENDI 1 - 56 - Abbozz ta' opinjoni Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017 u fl-2018

29-01-2020 PETI_AM(2020)646941 PE646.941v01-00
PETI

Domènec RUIZ DEVESA

EMENDI 1 - 98 - Abbozz ta' rapport Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew - rapport annwali 2018

11-11-2019 PETI_AM(2019)641268 PE641.268v03-00
PETI

Peter JAHR