Please fill this field

Missjonijiet

Kumitat jista’ jiddeċiedi li jorganizza missjonijiet fi Stat Membru, pajjiż barra l-UE jew għal konferenzi internazzjonali. Il-missjonijiet isiru fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtja lill-kumitat u huma magħmula minn numru limitat ta’ membri tal-kumitat. Il-kumitati jistgħu wkoll jibagħtu, għal mhux aktar minn tlett ijiem, delegazzjoni ta’ tliet membri lejn aġenziji li għalihom huma prinċipalment responsabbli. F’dan il-paġna ssib l-informazzjoni kollha disponibbli relatata ma’ missjonijiet speċifiċi.