Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Assistenza finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni mingħajr ftehim

2019/0183(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplementa r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istabbiliment ta’ finanzjament b’rata fissa

2019/2796(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
REGI

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar l-emendar tal-annessi tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS)

2019/2784(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
REGI

kumitat responsabbli

Il-ħatra ta’ Membru tal-Kummissjoni Ewropea - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
REGI

kumitat responsabbli

Qafas ta' governanza għall-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività għaż-żona tal-euro

2019/0161(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

għal opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

2019/2055(DEC) Proċedura ta' kwittanza
REGI

għal opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

2019/2056(DEC) Proċedura ta' kwittanza
REGI

għal opinjoni

Kwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

2019/2057(DEC) Proċedura ta' kwittanza
REGI

għal opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja

2019/2058(DEC) Proċedura ta' kwittanza
REGI

għal opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri

2019/2059(DEC) Proċedura ta' kwittanza
REGI

għal opinjoni