Eżerċizzji analitiċi ta' sostenn

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

20-02-2020 - 15:10
TRAN Laqgħa
20-02-2020 - 14:06
LIBE Laqgħa
20-02-2020 - 11:11
LIBE Laqgħa

Other sources

Workshops

Is-sessjonijiet ta' ħidma jippermettu lill-Membri jressqu mistoqsijiet u jkollhom skambji ta' fehmiet ma' esperti dwar suġġetti marbuta mal-ħidma parlamentari jew suġġetti ta' interess attwali.

Paġni ta’ tagħrif dwar l-UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kuntatti

Dipartiment għall-Politika

  • Politika Ekonomika u Xjentifika
  • Kumitati: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Politika Strutturali u ta' Koeżjoni
  • Kumitati: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Drittijiet taċ-Ċittadini u Affarijiet Kostituzzjonali
  • Kumitati: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Affarijiet Baġitarji
  • Kumitati: BUDG-CONT
  • Relazzjonijiet esterni
  • Kumitati: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika

Eiropas Parlamenta Izpētes dienests