Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2019/501 u r-Regolament (UE) 2019/502 fir-rigward tal-perjodi ta' applikazzjoni tagħhom

2019/0179(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta u jemenda d-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-punti tal-iċċarġjar għall-vetturi bil-mutur tal-kategorija L, il-provvista tal-elettriku max-xatt għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, il-provvista tal-idroġenu għat-trasport bit-triq u l-provvista tal-gass naturali għat-trasport bit-triq u fuq l-ilma u li jħassar ir-Regolament Delegat (UE) 2018/674

2019/2794(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
TRAN

kumitat responsabbli

Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta d-Direttiva (UE) 2017/2397 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards għall-kompetenzi u għall-għarfien u l-ħiliet korrispondenti, għall-eżamijiet prattiċi, għall-approvazzjoni tas-simulaturi u għall-istat mediku

2019/2780(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
TRAN

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Il-ħolqien ta' Spazju Komuni għall-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja, minn naħa oħra

2010/0186(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

kumitat responsabbli

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim fir-Rigward tal-Limitazzjonijiet ta' Żmien fuq l-Arranġamenti għall-Forniment ta' Inġenji tal-Ajru bl-Ekwipaġġ bejn l-Istati Uniti tal-Amerka, l-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja

2019/0126(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

kumitat responsabbli

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti s-setgħa lill-Italja biex tinnegozja u tikkonkludi ftehim mal-Iżvizzera li jawtorizza operazzjonijiet ta' kabotaġġ matul il-forniment ta' servizzi internazzjonali tat-trasport tal-passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank fir-reġjuni tal-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi

2019/0108(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
TRAN

Markus FERBER [PPE]

kumitat responsabbli

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li l-Ġermanja tingħata s-setgħa li temenda l-ftehim bilaterali eżistenti tagħha dwar it-trasport bit-triq mal-Iżvizzera bil-għan li tawtorizza l-operazzjonijiet ta' kabotaġġ waqt is-servizzi internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank fir-reġjuni tal-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi

2019/0107(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
TRAN

Markus FERBER [PPE]

kumitat responsabbli

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Korea dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru

2019/0044(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

Dominique RIQUET [Renew]

kumitat responsabbli

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili

2018/0155(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA [ECR]

kumitat responsabbli

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika taċ-Ċina dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru

2018/0147(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA [ECR]

kumitat responsabbli