Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

The impact of the UK's withdrawal on the institutional set-up and political dynamics within the EU
07-05-2019 Studie

Constitutional Challenges of the Enlargement – Is Further Enlargement Feasible without Constitutional Changes?
26-03-2019 Uitgebreide analyse

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Kort overzicht

The meaning of 'association' under EU law - A study on the law and practice of EU association agreements
18-02-2019 Studie

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives
15-02-2019 Uitgebreide analyse

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s fundamental principles and values
25-01-2019 Studie

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary Chamber?
14-01-2019 Studie

State of debate on the future of Europe
02-10-2018 Tijdschriften

The Implementation of Enhanced Cooperation in the EU
01-10-2018 Studie

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken