Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 62 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

19-09-2019 AFET_AM(2019)641095 PE641.095v02-00
AFET

Michael GAHLER

  AMENDMENTS 1 - 272 - Draft report Economic policies of the euro area 2019

19-09-2019 ECON_AM(2019)641128 PE641.128v02-00
ECON

Esther de LANGE

AMENDEMENTEN 1 - 213 - Ontwerpverslag Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone

16-09-2019 EMPL_AM(2019)639999 PE639.999v02-00
EMPL

Yana TOOM

  AMENDMENTS 1 - 28 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

11-09-2019 DEVE_AM(2019)641135 PE641.135v01-00
DEVE

Charles GOERENS

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft amending budget no 4 to the General Budget 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)

11-09-2019 BUDG_AM(2019)641123 PE641.123v01-00
BUDG

John HOWARTH

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft report Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO)

11-09-2019 CONT_AM(2019)641112 PE641.112v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft report Draft amending budget no 4 to the General Budget 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641100 PE641.100v01-00
BUDG

John HOWARTH

  ALTERAÇÕES 1 - 9 - Projeto de relatório Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão (UE) 2019/276 no que diz respeito aos ajustamentos aos montantes mobilizados a partir do Instrumento de Flexibilidade para 2019, a afetar aos domínios da migração, dos afluxos de refugiados e das ameaças à segurança

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641103 PE641.103v01-00
BUDG

John HOWARTH

  AMENDMENTS 1 - 68 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

10-09-2019 TRAN_AM(2019)640014 PE640.014v01-00
TRAN

Daniel FREUND

  AMENDMENTS 1 - 41 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE