Welkomstwoord

© European Parliament
Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Commissie buitenlandse zaken (AFET) van het Europees Parlement. Buiten de Europese Unie worden we niet alleen geconfronteerd met een toenemend aantal uitdagingen maar doen zich ook kansen voor. De 73 leden van de Commissie AFET dragen in het licht hiervan bij tot de vaststelling van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU en oefenen controle uit op de uitvoering ervan. Wij richten ons niet alleen op de manier waarop Europese middelen worden benut, maar onze steun is ook nodig voor alle internationale overeenkomsten die door de EU worden ondertekend. Verder zetten we ons in het buitenland voortdurend in voor de bescherming van de belangen en waarden van onze burgers, waarbij we nauw samenwerken met onze twee subcommissies, de Subcommissie mensenrechten en de Subcommissie veiligheid en defensie.

Graag nodig ik u uit de pagina''s over onze lopende werkzaamheden te bekijken, waarop u informatie vindt over de EP-leden die belast zijn met de voorbereiding van verslagen die – voorafgaand aan een mogelijke goedkeuring door de plenaire vergadering van het Parlement – in onze commissie worden besproken. Het merendeel van onze bijeenkomsten wordt online uitgezonden. Ook kan op deze pagina''s informatie worden gevonden over een deel van de expertise waarop we een beroep doen om met kennis van zaken besluiten te nemen.

Beleidsmakers zetten zich in voor alle Europeanen. Neem gerust contact met ons op: we geven u graag uitleg over het buitenlands beleid van de EU en over de rol die wij – ten behoeve van de burgers die we vertegenwoordigen – spelen bij de vormgeving ervan.