Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

AMENDEMENTEN 1 - 68 - Ontwerpadvies Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646935 PE646.935v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

AMENDEMENTEN 1 - 222 - Ontwerpverslag Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarlijks verslag 2019

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646936 PE646.936v01-00
BUDG

David CORMAND

AMENDEMENTEN 1 - 3 - Ontwerpverslag Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

20-11-2019 BUDG_AM(2019)644736 PE644.736v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

AMENDEMENTEN 1 - 4 - Ontwerpverslag Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

08-11-2019 BUDG_AM(2019)643102 PE643.102v01-00
BUDG

Eva KAILI

AMENDEMENTEN 1 - 6 - Ontwerpverslag Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

22-10-2019 BUDG_AM(2019)642946 PE642.946v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

  AMENDMENTS 1 - 136 - Draft report General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

08-10-2019 BUDG_AM(2019)641401 PE641.401v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDEMENTEN 1 - 25 - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2019 Verlaging van de vastleggings- en betalingskredieten in overeenstemming met de bijgewerkte uitgavenbehoeften en de bijgewerkte inkomsten (eigen middelen)

11-09-2019 BUDG_AM(2019)641123 PE641.123v01-00
BUDG

John HOWARTH

AMENDEMENTEN 1 - 7 - Ontwerpverslag Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 voor de algemene begroting 2019 - Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641100 PE641.100v01-00
BUDG

John HOWARTH

AMENDEMENTEN 1 - 9 - Onwerpverslag Wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641103 PE641.103v01-00
BUDG

John HOWARTH

AMENDEMENTEN 1 - Ontwerpverslag Standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2019 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 tot opname van het overschot van het begrotingsjaar 2018

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH