Laatste nieuws

Next meeting of the Committee on Budgets

13-09-2019 - 10:33
Committee on Budgets

Niet te missen

Nuttige documenten

Volgende uitzendingen

24-09-2019 11:00 / 12:30 BUDG
24-09-2019 15:00 / 18:00 BUDG

Mediatheek

03-09-2019 - 15:11
BUDG Vergadering
03-09-2019 - 10:37
BUDG Vergadering
23-07-2019 - 09:15
BUDG Vergadering

Welkomstwoord

Johan Van Overtveldt

Van harte welkom bij de Begrotingscommissie van het Europees Parlement. Deze belangrijke commissie, waarvan ik de voorzitter ben, komt regelmatig bijeen om te debatteren over de jaarlijkse begroting en de financiële meerjarenplanning van de EU, voorstellen tot wijziging te doen en de vaststelling van de begrotingen voor te bereiden. Uit de begroting van de EU worden alle belangrijke beleidsmaatregelen en programma’s gefinancierd.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkhedenContact

Links