Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 12 november 2019

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG

 

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece

08-11-2019 BUDG_AM(2019)643102 PE643.102v01-00
BUDG

Eva KAILI

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Protocol on the implementation of that Partnership Agreement

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00
BUDG

Olivier CHASTEL

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

29-10-2019 BUDG_PA(2019)640654 PE640.654v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

29-10-2019 BUDG_PA(2019)643027 PE643.027v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

ONTWERPAGENDA - Woensdag 6 november 2019

25-10-2019 BUDG_OJ(2019)11-06_1 PE643.007v01-00
BUDG

 

NOTULEN - Maandag 14 oktober 2019

24-10-2019 BUDG_PV(2019)10-14-1 PE642.949v01-00
BUDG

 

NOTULEN - Maandag 30 september 2019 - Woensdag 2 oktober 2019

23-10-2019 BUDG_PV(2019)09-30-1 PE642.864v01-00
BUDG

 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

23-10-2019 BUDG_PR(2019)642958 PE642.958v01-00
BUDG

Eva KAILI

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-11-2019