Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

ONTWERPAGENDA - Maandag 30 september 2019

26-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-30_1 PE641.303v01-00
ITRE CULT

 

ONTWERPAGENDA - Donderdag 3 oktober 2019

26-09-2019 CULT_OJ(2019)10-03_1 PE641.282v01-00
LIBE CULT

 

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 1 oktober 2019

25-09-2019 CULT_OJ(2019)10-01_1 PE641.279v01-00
CULT

 

NOTULEN - Woensdag 4 september 2019 - Donderdag 5 september 2019

16-09-2019 CULT_PV(2019)09-04-1 PE641.136v01-00
CULT

 

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 24 september 2019

12-09-2019 CULT_OJ(2019)09-24_1 PE641.141v01-00
CULT

 

AMENDEMENTEN 1 - 28 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

09-09-2019 CULT_AM(2019)641115 PE641.115v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

BEGROTINGSAMENDEMENTEN Begroting 2020

27-08-2019 CULT_AB(2019)640620 PE640.620v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

ONTWERPAGENDA - Woensdag 4 september 2019 - Donderdag 5 september 2019

26-08-2019 CULT_OJ(2019)09-04_1 PE640.615v01-00
CULT

 

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-09-2019