Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPAGENDA - Maandag 17 februari 2020 - Dinsdag 18 februari 2020

11-02-2020 DEVE_OJ(2020)02-17_1 PE647.149v01-00
DEVE

 

  DRAFT OPINION on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-02-2020

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-02-2020

ONTWERPADVIES inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-02-2020

NOTULEN - Maandag 2 december 2019 - Dinsdag 3 december 2019

31-01-2020 DEVE_PV(2019)12-02-1 PE644.943v01-00
DEVE

 

NOTULEN - Maandag 11 november 2019

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00
DEVE

 

  AMENDMENTS 6 - 21 - Draft opinion Amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00
DEVE

Lukas MANDL

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

ONTWERPAGENDA - Woensdag 22 januari 2020 - Donderdag 23 januari 2020

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE