Zoeken

U kunt zoeken naar documenten van commissies, op soort document (verslagen, adviezen, amendementen, notulen, ontwerpagenda's, enz.), procedure, PE-nummer, A-nummer, specifieke woorden in de titel of tekst, en een combinatie van deze methoden.
Alle documenten van voorgaande parlementaire zittingsperioden die voor 2019 zijn gepubliceerd kunnen worden gevonden via de volgende link, voor 2014 gepubliceerde documenten kunnen worden gevonden via de volgende link.

PE -
-
/

Resulta(a)t(en) : 21

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

AMENDEMENTEN 126 - 910 - Ontwerpadvies Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG

10-06-2021 LIBE_AM(2021)693830 PE693.830v01-00 LIBE
Patrick BREYER

AMENDEMENTEN 91 - 416 - Ontwerpadvies Transparantie en gerichte politieke reclame

20-07-2022 LIBE_AM(2022)735535 PE735.535v01-00 LIBE
Anna Júlia DONÁTH

AMENDEMENTEN 38 - 216 - Ontwerpadvies Betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (wet inzake digitale markten)

27-07-2021 LIBE_AM(2021)696323 PE696.323v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

AMENDEMENTEN 1-173 - Ontwerpresolutie Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

03-02-2021 LIBE_AM(2020)663032 PE663.032v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

AMENDEMENTEN 17 - 274 - Ontwerpadvies tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit

13-06-2022 LIBE_AM(2022)732842 PE732.842v02-00 LIBE
Cristian TERHEŞ

AMENDEMENTEN 1 - 67 - Ontwerpadvies Een Europese datastrategie

23-11-2020 LIBE_AM(2020)659076 PE659.076v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

AMENDEMENTEN 1 - 438 - Ontwerpverslag Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld

09-07-2021 CJ01_AM(2021)695117 PE695.117v01-00 FEMM LIBE
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Sylwia SPUREK

AMENDEMENTEN 310 - 538 - Ontwerpverslag Geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie (wet op de artificiële intelligentie) en wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de Unie

10-06-2022 CJ40_AM(2022)732802 PE732.802v01-00 IMCO LIBE
Brando BENIFEI Dragoş TUDORACHE

AMENDEMENTEN 3020 - 3312 - Ontwerpverslag Geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie (wet op de artificiële intelligentie) en wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de Unie

10-06-2022 CJ40_AM(2022)732844 PE732.844v01-00 IMCO LIBE
Brando BENIFEI Dragoş TUDORACHE

AMENDEMENTEN 1 - 194 - Ontwerpverslag De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021

11-04-2022 LIBE_AM(2022)731495 PE731.495v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR