Vragen aan de ECB & de GAR


Overeenkomstig de artikelen 140 en 141 van het Reglement mag ieder lid vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Centrale Bank, de voorzitter van de raad van toezicht (van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme) en de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme) stellen. Hiertoe moeten de in bijlage II bij het Reglement vastgestelde richtsnoeren worden gevolgd.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Giorgos GEORGIOU

  Impatti PSPP su settore corporate Eurozona

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643197 PE643.197v01-00
ECON

Eva KAILI

  Impact analysis climate impact CSPP

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643230 PE643.230v01-00
ECON

Neena GILL, Paul TANG

  Libra currency

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643231 PE643.231v01-00
ECON

Neena GILL, Joachim SCHUSTER, Paul TANG, Jonás FERNÁNDEZ, Aurore LALUCQ, Eero HEINÄLUOMA

  ‘Hercules programme: non-performing loans (NPLs) and protection of counterparty borrowers’

13-11-2019 ECON_QZ(2019)643100 PE643.100v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  The ECB President’s actions following the inclusion of Mr. Yannis Stournaras’ name in the Novartis Scandal case file

07-11-2019 ECON_QZ(2019)643019 PE643.019v01-00
ECON

Stelios KOULOGLOU

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642872 PE642.872v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642873 PE642.873v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

  Use of the euro in Venezuela

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642910 PE642.910v01-00
ECON

Antonio TAJANI, Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE