Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT REPORT on the European Central Bank Annual Report for 2018

17-10-2019 ECON_PR(2019)642911 PE642.911v01-00
ECON

Costas MAVRIDES

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers

15-10-2019 ECON_PR(2019)641418 PE641.418v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

15-10-2019 ECON_PR(2019)641419 PE641.419v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

  Market neutrality principle

15-10-2019 ECON_QZ(2019)641438 PE641.438v01-00
ECON

Ernest URTASUN

  MINUTES - Monday, 16 September 2019

15-10-2019 ECON_PV(2019)09-16-1 PE642.891v01-00
ECON

 

ONTWERPAGENDA - Maandag 21 oktober 2019

14-10-2019 CJ36_OJ(2019)10-21_1 PE642.883v01-00
ENVI ECON

 

NOTULEN - Woensdag 2 oktober 2019

09-10-2019 ECON_PV(2019)10-02-1 PE641.395v01-00
ECON

 

NOTULEN - Maandag 22 juli 2019

07-10-2019 ECON_PV(2019)07-22-1 PE639.942v01-00
ECON

 

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 8 oktober 2019

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON

 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader

03-10-2019 ECON_PR(2019)641258 PE641.258v01-00
ECON

Paul TANG