Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 24 september 2019

24-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-24_1 PE641.147v01-00
EMPL

 

AMENDEMENTEN 1 - 213 - Ontwerpverslag Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone

16-09-2019 EMPL_AM(2019)639999 PE639.999v02-00
EMPL

Yana TOOM

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 van betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)

09-09-2019 EMPL_PR(2019)641097 PE641.097v01-00
EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-09-2019

AMENDEMENTEN 1 - 60 - Ontwerpadvies Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

06-09-2019 EMPL_AM(2019)641080 PE641.080v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 3 september 2019

03-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-03_1 PE640.614v02-00
EMPL

 

  MINUTES - Tuesday, 3 September 2019

03-09-2019 EMPL_PV(2019)09-03-1 PE641.077v01-00
EMPL

 

BEGROTINGSAMENDEMENTEN Begroting 2020

27-08-2019 EMPL_AB(2019)640623 PE640.623v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-09-2019

ONTWERPVERSLAG over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone

25-07-2019 EMPL_PR(2019)639822 PE639.822v01-00
EMPL

Yana TOOM

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-09-2019

ONTWERPAGENDA - Woensdag 24 juli 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL