Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Laatste nieuws

Europese verkiezingen 2024 – 6 t/m 9 juni 2024

22-05-2024 - 18:11
De burgers van de EU-lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen van 6 tot en met 9 juni hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement. De nieuw verkozen leden, van wie het mandaat zal lopen tot 2029, komen in juli bij elkaar om hun Voorzitter, ondervoorzitters en quaestoren te kiezen. Tevens zullen ze beslissen over welke leden zitting zullen hebben in de vaste commissies en subcommissies van het Parlement. Hiermee wordt het startsein gegeven voor de nieuwe zittingsperiode. De commissies zullen vervolgens hun eerste vergaderingen houden om hun respectieve voorzitters en ondervoorzitters te kiezen.

ENVI Activity Report 2019-2024

Meetings' Calendar

ENVI Coordinators 9th Legislature

Infopagina's over de EU

De infopagina's bieden een overzicht van de Europese integratie en de bijdrage van het Europees Parlement tot het integratieproces.

Twitter Account

Supporting Analyses

STOA

Panel voor de toekomst van wetenschap en technologie