Mededelingen aan de leden


Mededelingen aan de leden worden door de commissies gebruikt om de leden informatie te verstrekken die niet thuishoort in andere soorten documenten. Bij voorbeeld een beknopt verslag van een delegatiebezoek of een bijeenkomst met een expert, vragen aan een commissaris of ontvangen verzoekschriften.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare mededelingen.

MEDEDELING AAN DE LEDEN Toetsing van wetgeving i.v.m. de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2018/1807 inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

MEDEDELING AAN DE LEDEN Toetsing van wetgeving i.v.m. de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO