Europese burgerinitiatieven

Met het Europees burgerinitiatief kunnen één miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgeving voor te stellen op gebieden waarvoor zij bevoegd is. De organisatoren van succesvolle initiatieven worden uitgenodigd om hun initiatief toe te lichten tijdens een openbare hoorzitting in het Europees Parlement, voor de ter zake bevoegde wetgevingscommissie. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over hoorzittingen inzake burgerinitiatieven.

 European Citizens’ Initiative - How it works