Hoorzittingen

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma''s en bijdragen van de sprekers.

On 29 October 2020, a hearing on Union Citizenship will be jointly organised by the European Parliament (JURI, LIBE, AFCO and PETI Committees) and the European Commission. The hearing will see a keynote speech by Mr. Didier Reynders, Commissioner for Justice and the participation of the office of the European Ombudsman, as well as representatives from various NGOs.

On 14 July 2020, the Committee on Legal Affairs and the Committee on Constitutional Affairs held a public remote hearing on the Consequences of the Judgment of 5 May 2020 of the Second Senate of the German Constitutional Court.

On 3 December 2019, the JURI Committee hosted a public hearing on "Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars". The event was organized as a follow-up to the European Parliament resolution of 17 January 2019 on cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars (2017/2023 (INI)).

On the 23 January, the JURI Committee held a public hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things". The hearing followed up on the 2017 Commission's communication 'IP package' containing a Communication 'Setting out the EU approach to Standard Essential Patents'.