Vergaderdocumenten

Toegang tot vergaderdocumenten

Toegang tot alle documenten van komende en vorige vergaderingen. Selecteer een commissie en vervolgens een vergaderdatum om toegang te krijgen tot een lijst van relevante documenten voor elk agendapunt, in alle beschikbare talen. De documenten kunnen rechtstreeks in de browser worden geopend, gedeeld via e-mail, of gedownload en opgeslagen.

Volgende vergaderingen

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinary meeting
Remote participation

Agenda

Commissie ontwikkelingssamenwerking


Brussels : JAN - 6Q1

Buitengewone vergadering
with remote participation

Commissie internationale handel


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering

Agenda

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid


Brussels : JAN - 6Q2

Buitengewone vergadering

Agenda

Commissie begrotingscontrole


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
CONT remote committee meeting

Agenda


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
CONT remote committee meeting

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Agenda

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinary meeting
Remote participation

Subcommissie belastingaangelegenheden


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinary meeting
FISC Committee meeting - Remote participation

Agenda

Commissie buitenlandse zaken


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering

Begrotingscommissie


Brussels : JAN - 6Q1

Buitengewone vergadering
- Remote participation

Agenda

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


Brussels : PHS - P6B001

TRIALOOG

Commissie internationale handel


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering

Agenda

Commissie constitutionele zaken


Brussels : JAN - 2Q2

Buitengewone vergadering
AFCO committee meeting

Agenda

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer


Brussels : PHS - P1A002

Ordinary meeting
ANIT Comittee meeting of 10 December 2020

Agenda

Subcommissie mensenrechten


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinary meeting

Bijzondere Commissie kankerbestrijding


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinary meeting