Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 Kort overzicht

Research for REGI Committee – Cohesion policy: The European Parliament’s role since the Treaty of Lisbon
15-07-2019 Studie

Research for REGI Committee-The Agenda for Cohesion Policy in 2019-2024: Key issues for the REGI Committee
14-06-2019 Studie

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal
13-03-2019 Briefing

Research for REGI Committee – Gender Dimension of the EU Cohesion Policy
19-02-2019 Studie

Research For REGI Committee - Territorial Needs and Ring-fencing Requirements: Experience with Implementation in ERDF and ESF
15-02-2019 Studie

Research for REGI Committee - Implementation of Cohesion Policy in the 2014-2020 Programming Period - January 2019 UPDATE
17-01-2019 Briefing

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION
15-10-2018 Briefing

Research for REGI Committee - Externalities of Cohesion Policy
15-10-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2018
01-10-2018 Kort overzicht