Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over het voorstel van de Europese Centrale Bank tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank

09-09-2019 A9-0007/2019 PE639.671v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

VERSLAG over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank

09-09-2019 A9-0008/2019 PE639.816v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

VERSLAG over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland

09-09-2019 A9-0003/2019 PE638.778v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR