Onderliggende analyses

Uitzendingen vandaag

Volg de commissievergaderingen live

Mediatheek

18-02-2020 - 12:36
ENVI Vergadering
18-02-2020 - 11:34
JURI Vergadering
18-02-2020 - 11:08
ENVI Vergadering

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Contact

Beleidsondersteunende afdelingen

  • Economisch en wetenschapsbeleid
  • Commissies: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Structuur- en cohesiebeleid
  • Commissies: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Rechten van de burger en constitutionele zaken
  • Commissies: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Begrotingsvraagstukken
  • Commissies: BUDG-CONT
  • Externe betrekkingen
  • Commissies: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Afdeling Ondersteuning economische governance

Onderzoeksdienst van het Europees Parlement