Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Banking Union: Completing the Single Rule Book
18-07-2019 Briefing

Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board, on the SRB Annual Report 2018 - ECON on 22 July 2019
18-07-2019 Briefing

Banking Union: What next?
18-07-2019 Uitgebreide analyse

An Effective Regime for Non-viable Banks: US Experience and Considerations for EU Reform
17-07-2019 Studie

Banking Union: Defusing the “home/host” debate
16-07-2019 Briefing

Banking Union: Towards new arrangements for the provision of liquidity in resolution?
16-07-2019 Briefing

Single Supervisory Mechanism – Main Features, Oversight and Accountability
16-07-2019 Briefing

Single Resolution Mechanism - Main Features, Oversight and Accountability
16-07-2019 Briefing

Research for REGI Committee –Cohesion policy: The European Parliament’s role since the Treaty of Lisbon
15-07-2019 Studie

Follow up to the 2009 and 2014 Studies on the Code of Conduct for Commissioners - Improving Effectiveness and Efficiency
15-07-2019 Uitgebreide analyse

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.