Laatste nieuws

Special Committee on Terrorism

07-01-2019 - 11:25
Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) and vice-chairs during the first meeting of the committee

Niet te missen

Nuttige documenten

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

Geen documenten gevonden

Welkomstwoord

Nathalie Griesbeck, TERR Chair

Welkom op de website van de Bijzondere Commissie terrorisme (TERR).

Het Europees Parlement heeft besloten een Bijzondere Commissie terrorisme (TERR) in te stellen, waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn. Tijdens haar werkzaamheden in het kader van het brede en ambitieuze mandaat dat de plenaire vergadering op 6 juli 2017 heeft goedgekeurd, zal de bijzondere commissie de belangrijkste Europese instanties en nationale deskundigen horen die werkzaam zijn op verschillende beleidsterreinen die te maken hebben met terrorismebestrijding. De commissie zal tevens praten met deskundigen op het gebied van het voorkomen van radicalisering en het begeleiden van slachtoffers van terrorisme.

Meer details

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Contact