Inne wydarzenia

Wszystkie inne wydarzenia publiczne organizowane w ramach działalności komisji z udziałem mówców lub ekspertów zewnętrznych.

AFCO

During the AFCO meeting of 28 January, Election-Watch.EU presented their Assessment Mission Final Report on the European elections of 2019.