Warsztaty

Warsztaty są organizowane przez departamenty tematyczne i umożliwiają posłom zadawanie pytań oraz wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z pracami Parlamentu lub aktualnie poruszanymi kwestiami. Nie zawsze odbywają się one publicznie, ale mogą mieć miejsce podczas posiedzenia komisji parlamentarnej.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

Kontakt

Lista kontaktów

Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych