Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The impact of the UK's withdrawal on the institutional set-up and political dynamics within the EU
07-05-2019 Badanie

Constitutional Challenges of the Enlargement – Is Further Enlargement Feasible without Constitutional Changes?
26-03-2019 Analiza

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Badanie

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 W skrócie

The meaning of 'association' under EU law - A study on the law and practice of EU association agreements
18-02-2019 Badanie

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives
15-02-2019 Analiza

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s fundamental principles and values
25-01-2019 Badanie

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary Chamber?
14-01-2019 Badanie

State of debate on the future of Europe
02-10-2018 Czasopisma

The Implementation of Enhanced Cooperation in the EU
01-10-2018 Badanie