Posiedzenia z parlamentami narodowymi

Komisje Parlamentu Europejskiego mogą bezpośrednio prowadzić dialog z parlamentami narodowymi na szczeblu komisji. Może to obejmować posiedzenia skupiające posłów oraz posłów do PE z odpowiadających sobie komisji w celu przedyskutowania kwestii leżących w interesie obu stron.
Na niniejszej stronie podano wszystkie dostępne informacje na temat tych posiedzeń.

On 2 December the Foreign Affairs Committee (AFET) will hold an Interparliamentary Committee Meeting (ICM) with national parliaments in two sessions. The meeting is scheduled from 13.45 to 15.45 and 16.45 to 18.45, via remote participation.