Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania


Bruksela : PHS - P3C050

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
VOTING SLOT


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne