Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Zawarcie, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Autonomią Palestyńską Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy dotyczącej ogólnych zasad jej uczestnictwa w programach unijnych

2019/0164(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFET

przedmiotowo właściwa

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

2018/0310(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFET

przedmiotowo właściwa

Załącznik do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Iraku, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

2017/0033(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFET

przedmiotowo właściwa

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do UE

2016/0253(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFET

przedmiotowo właściwa

Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a rządem Malezji

2016/0243(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFET

przedmiotowo właściwa

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

2016/0055(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFET

przedmiotowo właściwa

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Turkmenistanem, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

2016/0041(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFET

przedmiotowo właściwa

Umowa o współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Wspólnotą Andyjską i należącymi do niej państwami (Boliwią, Kolumbią, Ekwadorem, Peru i Wenezuelą), z drugiej strony

2016/0025(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFET

przedmiotowo właściwa

Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

2014/0270(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFET

przedmiotowo właściwa

Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

2014/0220(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFET

przedmiotowo właściwa