O komisjach

Powitanie

ANIT Committee Chair © European Union - European Parliament

Witamy na stronie komisji śledczej ds. ochrony zwierząt podczas transportu (ANIT)!

19 czerwca 2020 r. Parlament Europejski postanowił powołać komisję ANIT, która ma zbadać zarzuty naruszeń prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu oraz odnośnych działań w UE i poza nią. Komisja ANIT przyjrzy się przede wszystkim temu, jak państwa członkowskie wdrażają przepisy unijne i czy Komisja Europejska właściwie je egzekwuje.

W trakcie dwunastomiesięcznego mandatu nasza 30-osobowa komisja przeanalizuje zarzuty uchybień różnymi metodami: będzie organizować wysłuchania z udziałem ekspertów, zapraszać świadków, występować o udostępnienie dokumentów i odbywać w razie potrzeby misje informacyjne. Działalność komisji zakończy się przedłożeniem sprawozdania końcowego w ciągu 12 miesięcy od daty jej powołania.

Zachęcamy do śledzenia naszych prac za pośrednictwem materiałów zamieszczanych na stronie internetowej - znajdą się wśród nich dokumenty z posiedzeń, bezpośrednie transmisje wideo, archiwum multimedialne i regularnie wydawany biuletyn.

Miłej wizyty!

Tilly Metz
Przewodnicząca

Contacts

E-mail : Telephone

Linki