Przesłuchania

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

The overall aim of this ANIT hearing is to provide Members with an overview of technical and administrative procedures related to implementation and enforcement of Regulation 01/2005. Particular aspects to be considered would include approval of journey logs, approval of vehicles, procedures to licence companies, mechanism for inspections and controls, the use of the TRACES system in practice, training of veterinaries as well as customs and police officers. 5 experts have been invited.

ANIT organised a public hearing on the protection of animals during transport and related operations to get a comprehensive overview of the enforcement of Regulation 01/2005 to tackle the different responsibilities of the Member States and the Commission.