Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

Information Package for the Committee of Inquiry on the protection of animals during transport (ANIT) EN

27-10-2020 PE 652.222 ANIT
Analiza
Streszczenie : This note aims to provide the Members of the ANIT Committee with a state of play on existing literature and data sources on live animal transport through links to key information sources and existing reports and studies.
Autorzy : Albert MASSOT MARTI, François NEGRE