Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)

Na tych stronach znajdziesz aktualne informacje dotyczące działalności naszej Komisji oraz dokumenty, które zostały wcześniej poddane debacie.

Komisja Spraw Konstytucyjnych zajmuje się opracowywaniem traktatów europejskich i ich wdrażaniem, stosunkami między poszczególnymi instytucjami europejskimi oraz między Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi, europejskimi partiami politycznymi, a także Regulaminem samego Parlamentu.

W trakcie obecnej kadencji (2009-2014) komisji przypadły w udziale bardzo ważne zadania związane z wdrożeniem Traktatu z Lizbony, zwłaszcza w odniesieniu do rozdziałów mających na celu przybliżenie Unii jej obywatelom.

Oprócz comiesięcznych zwyczajnych i sporadycznych nadzwyczajnych posiedzeń komisja organizuje wysłuchania publiczne lub warsztaty poświęcone konkretnym tematom. Możemy również zamawiać badania, gdy członkowie naszej komisji potrzebują więcej szczegółowych informacji w jakiejś sprawie. Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na ten temat.

Na tej stronie można również znaleźć listę członków naszej komisji oraz adres kontaktowy do sekretariatu. Zapraszamy do kontaktowania się z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących działalności naszej komisji.

Carlo Casini, przewodniczący


Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:


1.    instytucjonalnych aspektów procesu integracji europejskiej, zwłaszcza w ramach przygotowania i przebiegu konwencji i konferencji międzyrządowych;
2.    stosowania traktatu UE i oceny jego funkcjonowania;
3.    konsekwencji dla instytucji wynikających z negocjacji w sprawie rozszerzenia Unii;
4.    stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym także analizy porozumień międzyinstytucjonalnych, o których mowa w art. 127 ust. 2 Regulaminu, w celu ich zatwierdzenia przez Parlament;
5.    jednolitej procedury wyborczej;
6.    partii politycznych na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;
7.    stwierdzania poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich;
8.    wykładni i stosowania Regulaminu oraz propozycji zmian.