Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Witam Państwa serdecznie na naszej stronie internetowej. Nazywam się Eva Joly, jestem francuską posłanką Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim i przewodniczącą Komisji Rozwoju w PE.
Ponad miliard osób na świecie żyje w skrajnym ubóstwie. Jeszcze więcej ludzi cierpi głód i choroby lub nie ma dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Ponadto mieszkańcy ubogich krajów są coraz bardziej narażeni na niszczycielskie skutki zmian klimatu.
Obywatele Europy głęboko wierzą, że UE ma obowiązek powstrzymania ubóstwa i cierpienia na świecie, a przecież zasoby światowe mogłyby wystarczyć dla wszystkich, gdyby były sprawiedliwie dzielone. Większość Europejczyków, podobnie jak ja, jest dumnych z tego, że Europa przekazuje na cele pomocy rozwojowej więcej środków niż ktokolwiek inny – są to miliardy euro co roku.
Moim zadaniem – oraz zadaniem członków Komisji Rozwoju – jest czuwanie nad tym, by Unia Europejska robiła wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Pilnujemy również tego, by nasze środki były rozsądnie wydawane w państwie docelowym.
Czym się zatem zajmujemy? Pomagamy w tworzeniu budżetu. Z bliska kontrolujemy Komisję Europejską i wszystkie inne podmioty, które realizują europejską politykę rozwojową i dostarczają europejską pomoc humanitarną. Ponadto wraz z państwami członkowskimi UE tworzymy prawo, które stanowi ramy dla naszej działalności w dziedzinie rozwoju.
Często się również spotykamy, aby prowadzić dyskusje z politykami i ekspertami z całego świata na temat sytuacji w poszczególnych rejonach oraz ich faktycznych potrzeb. A jeśli to możliwe, sami udajemy się z wizytą do miejsc, takich jak Gaza, Haiti czy Nepal, aby poznać ich sytuację.
Dużo więcej szczegółów znajdą Państwo na tej stronie internetowej.

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1.   wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:
(a)  dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej,
(b)  pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi,
(c)  promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się;
2.   kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;
3.   udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.
Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.