Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Witamy na stronie Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego. Od chwili jej odtworzenia w roku 2004 stanowi ona istotną europejską platformą służącą obronie praw człowieka na całym świecie.

Podkomisja, zwana również DROI, organizuje wysłuchania i dyskusje na temat wszelkich kwestii związanych z prawami człowieka. Sprawy omawiane podczas tych debat są następnie przedmiotem sprawozdań i rezolucji, które przyjmujemy w Parlamencie, wnosząc tym samym wkład w międzynarodową dyskusję na takie tematy jak kara śmierci, tortury czy walka z bezkarnością. Staramy się również możliwie szybko reagować na przypadki naruszania praw człowieka na całym świecie, udzielając głosu najbardziej pokrzywdzonym.

DROI sporządza również roczne sprawozdanie w sprawie praw człowieka, będące podsumowaniem sytuacji w tym zakresie na świecie. Kolejnym istotnym obszarem naszej działalności jest coroczna Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli przyznawana w grudniu każdego roku osobom lub organizacjom walczącym w obronie praw człowieka i podstawowych wolności. W roku 2013 będziemy obchodzić 25. rocznicę ustanowienia tej nagrody.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej można na bieżąco śledzić przebieg posiedzeń podkomisji i pobrać wszelkie dokumenty. Udostępnianie wyników naszej pracy ma kluczowe znaczenie ze względu na wkład obrońców praw człowieka, obywateli i organizacji pozarządowych oraz aktualne informacje, które od nich uzyskujemy.

Prezentacja i kompetencje

""kwestii dotyczących praw człowieka, ochrony mniejszości i promowania wartości demokratycznych w krajach trzecich. W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw praw człowieka. Posłowie z innych komisji i organów kompetentnych w tym zakresie są zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach tej podkomisji, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów.""