Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

„Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony – od jej początków w 1999 r. – pozwoliła Unii Europejskiej wykazać się zdolnością podejmowania skutecznych i przydatnych działań na świecie. Unia przeprowadziła ponad dwadzieścia misji cywilnych i wojskowych, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia stabilności i utrzymania pokoju na Bałkanach, na Zakaukaziu, w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Jednakże aby polityka europejska była w pełni uzasadniona, to znaczy zrozumiana, zaakceptowana, a nawet wymagana przez obywateli państw członkowskich, niezbędne jest, aby Parlament Europejski uczestniczył w podejmowaniu decyzji.

W moim mniemaniu rolą Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony jest właśnie rozpatrywanie rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w kontekście instytucjonalnym, operacyjnym i pod względem zdolności, a także dbanie o to, aby kwestie bezpieczeństwa i obrony nie były jedynie przedmiotem dyskusji między ekspertami, ale odzwierciedlały również obawy wyrażane przez obywateli europejskich.”

Arnaud Danjean


Prezentacja i kompetencje

Podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony podlega Komisji Spraw Zagranicznych. Jej uprawnienia są określone w punkcie 1 mandatu komisji AFET:


„Komisja ma uprawnienia w zakresie: wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony.”