Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Drogi Internauto!

Pragnę powitać Cię na stronie głównej Specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. albo w skrócie komisji SURE.

Nasza komisja została utworzona w lipcu 2010 r. i wówczas udzielono jej rocznego mandatu w celu określenia politycznych priorytetów Parlamentu Europejskiego w ramach nowych wieloletnich ram finansowych na okres po 2013 r., zarówno pod kątem prawodawstwa, jak i samego budżetu, oraz w celu przedstawienia wytycznych dotyczących środków niezbędnych Unii Europejskiej, by zrealizować te priorytety.

Pięćdziesięciu stałych członków i tyluż zastępców, reprezentujących wszystkie grupy polityczne Parlamentu Europejskiego oraz większość komisji zajmujących się konkretnymi dziedzinami, pracuje z oddaniem, aby wywiązać się z tych ambitnych zadań.

Miło mi zaprosić Cię do śledzenia naszej pracy za pośrednictwem tej strony internetowej.

Z poważaniem

Jutta Haug
przewodnicząca

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

a) określanie priorytetów politycznych Parlamentu w WRF po 2013 r., zarówno pod kątem prawodawczym, jak i budżetowym;
b) szacowanie środków finansowych niezbędnych dla Unii do realizacji jej celów i prowadzenia polityki w okresie począwszy od 1 stycznia 2014 r.; 
c) określenie długości kolejnych WRF; 
d) zaproponowanie, zgodnie z określonymi priorytetami i celami, struktury przyszłych WRF, ze wskazaniem głównych dziedzin aktywności Unii; 
e) przedłożenie wytycznych do orientacyjnej dystrybucji środków pomiędzy poszczególne kategorie wydatków WRF zgodnie z priorytetami i proponowaną strukturą;
f) określenie związku między reformą systemu finansowania budżetu UE a przeglądem wydatków, by udzielić Komisji Budżetowej solidnych podstaw do negocjowania nowych WRF;