Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Spraw Zagranicznych

02-09-2019

15:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Handlu Międzynarodowego

02-09-2019

15:00

Bruksela : ASP - A3G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

02-09-2019

15:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Transportu i Turystyki

02-09-2019

15:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Budżetowa

03-09-2019

09:00

Bruksela : ASP - A1G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

03-09-2019

09:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

03-09-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Rozwoju Regionalnego

03-09-2019

09:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Prawna

03-09-2019

09:00

Bruksela : PHS - P5B001

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Spraw Konstytucyjnych

03-09-2019

09:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING