Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Budżetowa

22-07-2019

15:00

Bruksela : ASP - A5G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

23-07-2019

09:00

Bruksela : ASP - A5G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

23-07-2019

11:30

Bruksela : ASP - A5G-3

+ Koordynatorzy

+ KOORDYNATORZY BUDG

23-07-2019

14:30

Bruksela : ASP - A5G-3

+ Koordynatorzy

+ POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZMÓW TRÓJSTRONNYCH W SPRAWIE BUDŻETU

Komisja Gospodarcza i Monetarna

22-07-2019

15:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

22-07-2019

15:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

23-07-2019

09:30

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

23-07-2019

17:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Kultury i Edukacji

22-07-2019

15:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Rozwoju Regionalnego

23-07-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

23-07-2019

14:30

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23-07-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Koordynatorzy

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

23-07-2019

14:30

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Rybołówstwa

23-07-2019

09:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

23-07-2019

14:30

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

23-07-2019

09:30

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

23-07-2019

15:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Handlu Międzynarodowego

23-07-2019

10:30

Bruksela : ASP - A1G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Spraw Zagranicznych

24-07-2019

09:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE