Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Gospodarcza i Monetarna

16-09-2019

19:00

Strasburg : LOW - N1.3

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE KOMISJI

16-09-2019

19:15

Strasburg : LOW - N1.3

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

16-09-2019

19:00

Strasburg : WIC - WIC200

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE KOMISJI LIBE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

18-09-2019

09:00

Strasburg : PFL - F-01401

+ z udziałem grup politycznych

+ POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE KOORDYNATORÓW IMCO

Komisja Budżetowa

18-09-2019

11:15

Strasburg : PFL - F-01401

+ z udziałem grup politycznych

+ POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE KOORDYNATORÓW BUDG

Komisja Transportu i Turystyki

19-09-2019

09:00

Strasburg : WIC - WIC200

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE KOMISJI TRAN

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

23-09-2019

14:00

Bruksela : ASP - A5E-2

+ Zebranie personelu

+

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

23-09-2019

14:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ PIĄTE POSIEDZENIE GRUPY DS. WSPÓLNEJ KONTROLI PARLAMENTARNEJ AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW ŚCIGANIA (EUROPOL)

23-09-2019

16:45

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ PIĄTE POSIEDZENIE GRUPY DS. WSPÓLNEJ KONTROLI PARLAMENTARNEJ AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW ŚCIGANIA (EUROPOL)

24-09-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ PIĄTE POSIEDZENIE GRUPY DS. WSPÓLNEJ KONTROLI PARLAMENTARNEJ AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW ŚCIGANIA (EUROPOL)

24-09-2019

14:30

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Handlu Międzynarodowego

23-09-2019

15:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

15:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Gospodarcza i Monetarna

23-09-2019

15:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

09:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

14:30

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Transportu i Turystyki

23-09-2019

15:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Koordynatorzy

+ POSIEDZENIE KOORDYNATORÓW KOMISJI TRAN

24-09-2019

10:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

14:30

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

17:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Koordynatorzy

+ POSIEDZENIE KOORDYNATORÓW KOMISJI TRAN