Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on the nomination of François-Roger Cazala as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0031/2019 PE642.892v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

  REPORT on the nomination of Alex Brenninkmeijer as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0028/2019 PE642.893v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 5/2019 (absolutorium za rok 2018): Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – zapewniono cenne wsparcie, lecz dotychczas nie ustalono, na ile przyczyniło się ono do ograniczenia ubóstwa

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

  REPORT on the nomination of Nikolaos Milionis as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0027/2019 PE642.936v02-00
CONT

Sándor RÓNAI

  REPORT on the nomination of Joëlle Elvinger as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0030/2019 PE642.947v02-00
CONT

Olivier CHASTEL

  REPORT on the nomination of Klaus-Heiner Lehne as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0029/2019 PE642.948v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 18 listopada 2019 r.

12-11-2019 CONT_OJ(2019)11-18_1 PE643.181v01-00
CONT

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 28 November 2019

12-11-2019 CONT_OJ(2019)11-28_1 PE643.182v01-00
CONT

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 12 listopada 2019 r.

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG

 

  MINUTES - Wednesday, 4 September 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-04-1 PE641.373v01-00
CONT