Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017

2019/2909(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
CONT

Petri SARVAMAA [PPE]

przedmiotowo właściwa

Sprawozdanie roczne w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r.

2019/2128(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
CONT

Joachim KUHS [ID]

przedmiotowo właściwa

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2018 r.

2019/2127(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat NL

2019/0813(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

przedmiotowo właściwa

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat EL

2019/0812(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
CONT

Sándor RÓNAI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat DE

2019/0811(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

przedmiotowo właściwa

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat LU

2019/0815(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
CONT

Olivier CHASTEL [Renew]

przedmiotowo właściwa

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat FR

2019/0814(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ [S&D]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

2019/2055(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

2019/2056(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

przedmiotowo właściwa