Projekty opinii


Projekt opinii to przygotowany przez posła wyznaczonego na sprawozdawcę komisji opiniodawczej dokument, który jest następnie przekazywany komisji opiniodawczej w celu wniesienia ewentualnych poprawek i poddania pod głosowanie.
W przypadku sprawozdań ustawodawczych projekty opinii przedstawiane są w postaci poprawek do wniosku ustawodawczego Komisji, w odpowiednich przypadkach wraz ze zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych projekty opinii przyjmują formę wskazówek, które – jeżeli zostaną przyjęte – przekazuje się komisji odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania w celu ich uwzględnienia w tekście końcowym. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, które nie zostały jeszcze poddane pod głosowanie komisji opiniodawczych.
Wszystkie dostępne projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies

21-02-2020 CULT_PA(2020)648348 PE648.348v01-00
CULT

Łukasz KOHUT

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zum Gesetz über digitale Dienste: Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarkts

20-02-2020 CULT_PA(2020)648287 PE648.287v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Ausbildung und Beruf im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT)

20-02-2020 CULT_PA(2020)648341 PE648.341v01-00
CULT

Christine ANDERSON

PROJEKT OPINII w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

30-01-2020 CULT_PA(2020)646979 PE646.979v01-00
CULT

Romeo FRANZ

Termin składania poprawek : 21-02-2020

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termin składania poprawek : 27-01-2020

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy

17-12-2019 CULT_PA(2019)644924 PE644.924v01-00
CULT

Vlad-Marius BOTOŞ

Termin składania poprawek : 27-01-2020

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)

16-12-2019 CULT_PA(2019)644884 PE644.884v01-00
CULT

Christian EHLER

Termin składania poprawek : 27-01-2020

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

15-11-2019 CULT_PA(2019)643224 PE643.224v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termin składania poprawek : 11-12-2019

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018

15-11-2019 CULT_PA(2019)643225 PE643.225v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termin składania poprawek : 11-12-2019

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termin składania poprawek : 09-09-2019