Przesłuchania

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

DEVE

On Wednesday 22 January 2020, the Committee on Development (DEVE) held a public hearing on effectiveness, efficiency and results of EU aid for sustainable development with experts, including Thomas Gass, the Co-Chair of the Global Partnership of Effective Development Cooperation, Mr Thomas Gass, OECD DAC Chair Ms Susanna Moorehead, Mr Vitalice Meja of the network "Reality of Aid Africa" and Ms Jean-Letitia Saldanha of the European Network on Debt and Development.

DEVE

With participants including Commissioner Stylianides and representatives from UN OCHA, the International Committee and International Federation of the Red Cross (ICRC/IFRC) and the NGO Médecins Sans Frontières (MSF), this public hearing on the future of the EU’s humanitarian aid provided Members the opportunity to discuss with stakeholders key humanitarian challenges, and the way forward to address these, including commitments made at the World Humanitarian Summit.

DEVE ENVI

On Thursday morning, 7 February, the Committees on Development and on Environment, Public Health and Food Safety held a joint hearing with high-level guests to discuss strategic action and better monitoring to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).